حامی فناوران یکتا  اخبار و اطلاعیه   هجدهمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران