Foundry Master Smart

اسپکترومتر (کوانتومتر) ثابت مدل
Foundry Master Smart
 
  • از جدیدترین دستگاه های تولید شده توسط شرکت Oxford Instruments Gmbh آلمان ، برخلاف ابعاد کوچک آن ، قابل اعتماد برای استفاده در آزمایشگاه های صنایع فلزی و ریخته گری برای آنالیز انواع نمونه های فلزی و تعیین غلظت وزنی عناصر(%) در آن ها می باشد .
  • صحت ، دقت و پایداری در آنالیز نمونه ها قابل مقایسه با سایر دستگاه های بزرگ و نام های مطرح دستگاه کوانتومتر می باشد .