دیدگاه و وظایف

شرکت حامی فن آوران یکتا در نظر دارد با ارائه تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی درجهت بهبود فعالیت های صنعت ریخته گری و فولاد اقدامات لازم را به عمل آورد.
از وظایف شرکت حامی فن آوران یکتا ارائه خدمات مناسب و مورد نیاز به صاحبان مشاغل می باشد.