حامی فناوران یکتا  اخبار و اطلاعیه ها   اطلاعیه ها   هجدهمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران

Event calendar

<خرداد 1401>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
31
No event
1
No event
2
No event
3
No event
4
No event
5
No event
6
No event
7
No event
8
No event
9
No event
10
No event
11
No event
12
No event
13
No event
14
No event
15
No event
16
No event
17
No event
18
No event
19
No event
20
No event
21
No event
22
No event
23
No event
24
No event
25
No event
26
No event
27
No event
28
No event
29
No event
30
No event
31
No event
1
No event
2
No event
3
No event
4
No event
5
No event
6
No event
7
No event
8
No event
9
No event
10
No event

هجدهمین نمایشگاه بین المللی متافو تهران

14 الی 17 آذر

Event location: نمایشگاه دائمی بین المللی تهران
Event start: 02/09/1400 10:09:30 ق.ظ