حامی فناوران یکتا  اخبار و اطلاعیه ها   اطلاعیه ها   نمایشگاه بین المللی تبریز
15/04/1396

نمایشگاه بین المللی تبریز

محل برگزاری:نمایشگاه بین المللی تبریز سالن شهریار

خلاصه:شرکت حامی فن آوران یکتا از 20 لغایت 23 تیرماه 1396 درنمایشگاه بین المللی تبریز سالن شهریار ساعت 15:00 الی 21:00 حضور داشته و از شرکت ها جهت حضور در غرفه دعوت به عمل می آورد.