UV Touch

پروب مدل
UV Touch
 
  • پروب UV Touch جدیدترین پروب طراحی شده برای دستگاه های کوانتومتر قابل حمل (پرتابل) می باشد که قابلیت های جدیدی به آن اضافه گردیده است . این پروب دارای صفحه نمایش لمسی می باشد که به راحتی استفاده کننده می تواند نتیجه آنالیز را بدون رجوع به صفحه نمایش دستگاه مشاهده نماید .
  • پروب UV Touch قابلیت اندازه گیری مقادیر پایین عناصر کربن (C) ، گوگرد (S) و فسفر (P) را دارا می باشد .